Mã ngànhTên ngànhKhoa quản lýSố tín chỉ bắt buộcSố tín chỉ tự chọn
Xem học phần   51480102 Truyền thông và Mạng máy tính 2 107 21
Xem học phần   514802 Tin học ứng dụng 2 102 21
Xem học phần   515103 Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử 2
Xem học phần   515401 Công nghệ thực phẩm 2 93 27
Xem học phần   51620301 Nuôi trồng thủy sản 2 106 19
Xem học phần   C620105 Chăn nuôi 2 110 15
Xem học phần   2117A1 Trung cấp Luật 3 76 4
Xem học phần   51340101 Quản trị kinh doanh 3 101 18
Xem học phần   513402 Tài chính - Ngân hàng 3 101 18
Xem học phần   513403 Kế toán 3 102 18
Xem học phần   512202 Tiếng Anh 4 96 22