Mã học phầnTên học phầnSố Tín chỉKhoa quản lý
  CB20101 Nhập môn Công nghệ thực phẩm 2 2
  CB20104 Kỹ thuật cơ sở 1 4 2
  CB20107 Sinh hóa thực phẩm 3 2
  CB20108 Vi sinh thực phẩm 2 2
  CB20109 TH.Kỹ thuật cơ sở 1 1 2
  CB20111 TH. Vi sinh thực phẩm 1 2
  CB20112 Kỹ thuật cơ sở 2 4 2
  CB20113 TH. Kỹ thuật cơ sở 2 1 2
  CB20114 PP Nghiên cứu khoa học và trình bày tham luận 2 2
  CB20201 Đánh giá chất lượng sản phẩm 2 2
  CB20202 TH. Đánh giá chất lượng sản phẩm 2 2
  CB20204 Công nghệ chế biến lương thực 2 2
  CB20205 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2
  CB20206 Máy chế biến thực phẩm 2 2
  CB20207 Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm 3 2
  CB20208 Phụ gia thực phẩm 2 2
  CB20209 Niên luận Công nghệ thực phẩm 2 2
  CB20210 Công nghệ rượu bia & nước giải khát 2 2
  CB20211 Công nghệ chế biến thịt 2 2
  CB20212 TT. Chuyên ngành 4 2
12345678910...